Eğitimden Kemalizm değil, siz temizlenin!

Eğitim-Bir-Sen, yeni müfredata ilişkin hazırladığı raporda 'Kemalizm eğitimden temizlensin' derken, din eğitiminin birinci sınıftan başlamasını önerdi

Eğitimden Kemalizm değil, siz temizlenin!

“Müfredatı Kemalizm’den arındırmalıyız” ifadeleriyle tepki çeken Eğitim Bir-Sen, yeni müfredata ilişkin hazırladığı raporda da Kemalizm’i hedef aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın yenilenmesi çalışmalarında çerçeveyi belirlemiş ve bu ay itibariyle askıya çıkaracağını duyurmuştu. Eğitim Bir-Sen bu kapsamda “Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi” adıyla hazırladığı raporunu açıkladı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın, “Cumhuriyet döneminin elitleri, dini bağların güçlü olduğu maneviyatçı bir toplumdan seküler bir ulus inşa etmek hedefiyle hareket etmiş, pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde modernlik adı altında bir endoktrinasyon sistemi tasarlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir kimlik, ulus ve devletin oluşturulmasını hedefleyen bu modernleşmeci proje, Kemalizm olarak tanımlanmıştır. Kemalizm, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim sisteminin üzerindeki kurucu etkisini sürdürmüştür. Bu ideoloji, devleti bireye önceleyen, farklılıklara izin vermeyen ve tek tipçi bir eğitim anlayışını dayatmaktadır” dedi.

Açıklamasında Kemalizm'in toptan Anayasa'dan çıkarılmasını savunan Yalçın, Kemalizm'in müfredattan çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler için Talim Terbiye Kurulu'nu göreve çağırırken, din derslerinin de birinci sınıftan itibaren verilmesi gerektiğini söyledi.

 

EĞİTİMDEN KEMALİZM DEĞİL, SİZ TEMİZLENİN!

Atatürk düşmanlığı ile nam yapmış Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasının bir özeti yukarıdaki gibi...

Ülkemizin, emperyalizm destekli bölücü ve gerici terör ile mücadele ettiği şu günlerde hala daha Cumhuriyet değerleri ile hesaplaşma kaygısıyla gün geçiren Ali Yalçın gibilere bizim de birkaç lafımız var:

Kemalizm; sizin söylediğiniz gibi tek tipçi ve anti-demokratik değildir. Birey olmanın önünde engel teşkil etmez. Tam tersine insanları padişahın, ağanın, şeyhin kulu olmaktan çıkarıp; onları birer vatandaş, birer birey haline getirmiştir.

Kemalizm; insanların manevi değerlerini hiçe saymaz, din ve vicdan özgürlüğünü savunur, dinin bazı zümrelerce kullanılmasına engeldir.

Kemalizm; bilimi yol gösterici alır, cübbeli gibi şarlatanları değil.

Kemalizm; satranç oynamayı günah addetmez, 'kadınlar spor yapmasın' demez, çocuk gelinlere izin vermez.

Kemalizm var oldukça Ali Yalçın gibiler ülkede rahatça at koşturamazlar!

 

Son sözümüz:

Mustafa Kemal'in Gençliği var oldukça Türkiye'de Kemalizm yaşayacaktır!

 

talebe.org

Tarih:
Diğer Haberler