Müfredattan Evrim Çıktı Şeriat Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş,Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yeni müfredatla ilgili açıklama yaptı.

Müfredattan Evrim Çıktı Şeriat Geldi

Alpaslan Durmuş, ders içeriklerinden evrim konusunun çıktığını İslam hukukunu anlatan muamelat ve ukubat konularının eklendiğini ilan etti. İlköğretim ve ortaöğretimde toplam 51 ders programı yenilendi.

Alpaslan Durmuş, yaptığı açıklamada, yeni müfredatın hareket noktasının “değerlerimiz” olduğunu söyledi. Durmuş, “Programlarımızı, değerlerimiz açısından gözden geçirdik, ilk hareket noktamız bu oldu” dedi. Alpaslan Durmuş, ders programlarının pratik bilgi, beceri ve yeterlilikler, güncel nitelikler ve değerlerimiz ölçütlerine yenilendiğini dile getirdi. Durmuş, “Öncelikle sadeleştirme yaptık. Programlar arasında ahenk ve bütünlük oluşturmaya yönelik çalıştık. Yerli ve milli değerlerimizi katmaya çalıştık. Güncellik çalışması yaptık” dedi. Alpaslan Durmuş, müfredatın bayramdan sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın açıklamasında müfredatın içeriğinden de iki önemli örnek yer aldı. Durmuş, “Tartışmalı konuları öğrencilerimizin gündeminden çıkardık. Tartışma; eğer bilgiye dayanıyorsa, öncülleri ve önermeleri öğrencilerimizin zihninde oturmuşsa faydalı ve onları geliştirecek bir şeydir. Tartışmanın öncüllerini öğrencilerimiz henüz kavrayabilecek alt yapıya, gerekli bilimsel veya bilgisel arka plana sahip değilse bunun mümkün olmayacağını bildiğimiz için bazı konuları dışarıda bıraktık” dedi. Durmuş’un bu sözleri sırasında arkasındaki ekranda “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesinin müfredattan çıkarıldığı ifadesi yer aldı. Alpaslan Durmuş ayrıca din kültürü ve ahlak bilgisi dersine muamelat ve ukubat konularının eklendiğini söyledi.

Müfredatla ilgili tartışmalarda, pilot uygulama olmaksızın önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni programların uygulamaya konulması çok eleştirilmişti. Alpaslan Durmuş, bununla ilgili de “Pilot uygulama mantığıyla önümüzdeki eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’ncu sınıflarda yeni müfredatı uygulayacağız” dedi. Ders kitaplarının hazırlanmasına yeni bir ölçü daha eklendi. Daha önce ders kitaplarının hazırlanmasında 4 temel ölçü kullanılıyordu. Kitaplarda aranan anayasa, yasa, dil, görsellik, akademik uygunluğa, değerler de eklendi.

ŞERİATA ISINDIRMA

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yeni eklenen muamelat ve ukubat konusunun içeriğini Eğitim İş İstanbul 4 Nolu Şube Eğitim Sekreteri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a sorduk. Bu konunun ders içeriğine dahil edilmesinin beklenmediğini belirten Kılıç şöyle konuştu: Muamelat, davranış; ukubat, ceza anlamına geliyor. Şeriata göre suçlar ve cezalarını içeriyor. Bir müslüman ne yaptığında günah ya da haramdır, cezası nedir, bu anlatılır. İslam’da had cezaları diye geçer. Örneğin zinanın cezası eğer kişi evliyse recm, bekarsa 80 kırbaçtır. Hırsızlığın cezası el kesmektir. İlk aşamada bu kadar ayrıntılı vermeyebilirler ama bu çok önemli bir adım. Öğrencilerin şeriat hukukuna alıştırıldığı, ısındırıldığı bir süreç başlıyor. Yeni müfredatta laiklikten vazgeçildiği görülüyor. Bu, anayasal bir suçtur. Bu dersler ilgili kanun ve yönetmeliklerde Türk milli eğitiminin amaçları bağlamında laikliği güçlendirici mahiyette olmak zorundadır. Ama artık bırakın güçlendirmeyi açıkça laik hukuka darbe vurmayı hedeflemeye hazırlanıyor.

LİSELİ İKİ KAT DAHA FAZLA DİN DERSİ GÖRECEK

Bütün derslerin taslak programları ocak ayında açıklanarak görüşe sunuldu. Ancak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aradan geçen 6 aya rağmen halen açıklanmadı. Geçen hafta yapılan değişiklikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi liselerde haftada 1 saatten 2 saate çıkarılmıştı.

Tarih:
Diğer Haberler