Atatürk gibi teşkilatlı, Atatürk gibi teşkilatçı!

TLB İstanbul Atatürkçülük Okulları’nın üçüncü ayağı olan Beşiktaş’ta ki eğitimini tamamladı.

Atatürk gibi teşkilatlı, Atatürk gibi teşkilatçı!


Atatürkçülük Okulları’nın Açılış konuşmasını TLB İstanbul İl Başkanı İlker Can Tokgöz, 1. Oturum konuşmasını TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, 2. Oturum konuşmasını TGB Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik, kapanış konuşmasını TLB İstanbul İl Sorumlusu Ersoy Akalın yaptı.

 


1. Oturum konuşmacısı TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer:”Atatürkçülük Nedir?” eğitimini verdi.

 


Yıldırım Gençer:”Türk Devriminin ulusal kökleri Yeni Osmanlılara, Jön Türklere, İttihat ve Terakki’ye uzanır. Nihayetinde Kemalist Devrim ile günümüze uzanır.” diyerek konuşmasına başladı.


“Namık Kemaller, Şinasiler, Mithat Paşalar; Fransız İhtilalinden etkilenerek, Osmanlı’ya uygulamak ve o zamanlarda hayal olan düşünce özgürlüğünü ve Anayasayı 1876 Devrimi ile Osmanlı’ya uygulamışlardır. Türk Devriminin uluslararası köklerine baktığımızda önümüze Fransız İhtilali’nin ardından şunlar çıkar: Halkçı Rus Narodnik Hareketleri ve Ekim Devrimi. Ekim Devrimi gerçekleştikten sonra Türk Devrimi gerçekleşiyor, çünkü Çarlık bizim düşmanımız iken Sovyetler Birliği bize karşılıklı yardımlarda bulunmuştur. Ekim Devriminin gerçekleşmesi Türk devriminin gerçekleşmesini daha da kolaylaştırdı.” Diyerek konuşmasına şöyle devam etti:”Bugün öncelikli sorunumuz emperyalizme karşı mücadeledir. Atatürk, 'En büyük düşman, ne falan, ne de filan millettir. Bilâkis bu, adeta her yeri kaplamış ve saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir' diyerek baş çelişmeyi belirlemiş ve buna göre konumlanmıştır. Biz paktlarımızı ve ittifaklarımızı da Kurtuluş Savaşı’nda yaptığımız gibi emperyalizme karşı mücadeleyi temel alarak kurmalıyız. Bugün Türk Ordusu, Suriye’de emperyalizme karşı mücadele ederken Türk Milletinin, Atatürkçülerin en büyük görevi bu mücadeleyi desteklemektir. Karşı Devrimin 1945 ardından atağa geçtiği sürecinde NATO'ya giriş, 1980'de 24 Ocak Kararları ve nihayetinde Büyük Ortadoğu Projesiyle karşı karşıya kaldık. Yükselen vatanseverlik dalgası; Amerikancı Açılımı çöpe attı, AKP/PKK/FETÖ ittifakını dağıttı, Silivri zindanlarını yıktı ve PKK operasyonlarını başlattı."diyerek konuşmasını bitirdi.

2. Oturum konuşmacısı TGB Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik:”Atatürk Ve Teşkilatçılık” eğitimini verdi.

 


“Mustafa Kemal sürekli teşkilatçıdır. Sürekli teşkilatlanmıştır. Atatürk’ü teşkilatçılıktan kopuk anlatan kişiler Atatürkçülüğe en büyük zararı veriyor. Atatürk’ün devrimciliğini, teşkilatçılığını sistematik bir şekilde unutturmaya çalışıyorlar fakat özellikle Atatürkçülük Okulları’nda olmak üzere, okuyarak gerçek Atatürk’ü öğreniyoruz.”

 


“Atatürk'te örgütsel kibir de yok. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni feshederek İttihat ve Terakki bünyesine katması ve benmerkezciliği reddetmesi buna örnek gösterilebilir. Kişisel kibir taşımıyor ve örgütüne küsmüyor. İçeride eleştirilerde bulunuyor fakat verilen görevleri de, örneğin Trablusgarp Savaşı’ndaki görevini, büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Maalesef bugün, Mustafa Kemal'den daha fazla imkana sahip olmamıza rağmen onun kadar umut dolu değiliz. Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır' demeli, onun kararlılığında olmalıyız.”

 

Önce Kuruluş, Sonra Kurtuluş

 


Biz, Meşrutiyet Devrimini yapan bir milletiz. Biz, Abdülhamit istibdatına karşı 1908 Hürriyet Devrimini yapan bir milletiz. Biz, emperyalizmi ilk defa mağlup eden milletiz. Biz, emperyalizme ve taşeronlarına karşı ordusu ve milletiyle 27 Mayıs İhtilali'ni yapan bir milletiz.

Topraklarımız işgal altında iken öncelikli hedef tam bağımsızlığı elde etmekti. Öncelikle var olmak, özgür olmak gerekliydi. Laiklik, kadın hakları... Bunlar; özgür, tam bağımsız olduktan sonra ele alınan konulardı. Her şey yeri ve zamanında.” diyerek Bora Çelik 2. oturum konuşmasına son verdi.

 

TLB İstanbul İl Sorumlusu Ersoy Akalın Atatürkçülük Okullarının İstanbul ayağının son gününde kapanış konuşmasını yaparak eğitimi bitirdi.

 

Tarih:
Diğer Haberler