68'den Kalan Miras

68 hareketi devrimciydi, işte bu yüzden hala yaşıyor. Emperyalizm bireycidir işte bu yüzden çürümekte…

68'den Kalan Miras
Burak Siperli
Burak Siperli

“Martin Eden bir bireyci idi, bense bir sosyalist. İşte bu yüzden ben yaşamaya devam ediyorum ve işte bu nedenle Martin Eden öldü.”
Jack London, Martin Eden kitabında bireyciliğin, kültürel yozlaşmışlığın yok olmaya mecbur olduğundan bahsediyor. Tarihsel süreçler içinde emperyalizm çürümekte, bu çürüyüş sonucunda kitleler gittikçe yaşam dolmakta, hareketlenmektedir.
Çağımızın denklemidir; Vatan mücadelesi olmadan devrim olmaz. Küreselleşme döneminde “emperyalizm”i dikkate almadan siyaset yapmak PKK ile yan yana olmak demektir. Emperyalizmi göz önünde bulundurmak ise vatanseverler ile yan yana olmak demektir. Emperyalizm varsa Vatan mücadelesi de var demektir. Vatan mücadelesi ise milli birlik, milli devlet, milli ekonomi ile yapılır. Ayrışmalara yer vermez, birleştirir.

  • 14-19 Mayıs 1968: İstanbul’da 17 örgüt, “NATO’ya Hayır” haftası yaptı.
  • Temmuz-Ağustos 1968: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 6. Filo’ya karşı protesto eylemleri yapıldı.
  • Kasım 1968: Samsun’dan Ankara’ya “Mustafa Kemal Yürüyüşü” yapıldı.

Yukarıdakiler; 68’i, 68 yapan eylemlerdir. Bağrında emperyalizm karşıtlığı bulunan büyük bir hareketin eylemleridir. Yukarıda söylemiştik. 68 hala yaşıyor. Bize verdiği anti-emperyalist program, kuşaklar boyunca yıkılmayan bir bağımsızlık bayrağıdır. Çünkü 68, devrimcidir. 68 bireyci değil sosyalisttir. 68, gençlerim bencilliğe ve çıkarcılığa karşı büyük bir başkaldırısıydı. Bu yüzden 68’in kahramanları yoktur, önderleri vardır. Çünkü kahramanların olduğu yerde kitleler alta itilir, ezilir. 68’in önderleri ise geniş halk kitleleridir.
68, eylemleriyle emperyalizme karşı tavır aldı. Sırf bu nitelikle bile milli bir harekettir. Türk halkının isteklerinden dolayı çıkmış bir harekettir. Bu yüzden millidir. Aynı zamanda enternasyonalizmi milli çerçevede gerçekleştiren bir harekettir. O nesil enternasyonalizmi, ülkelerinde devrimi en iyi şekilde gerçekleştirmek olarak algılayan bir nesildi.
68’in sloganı “demokratik üniversite” ile başlar, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” ve “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” sloganlarıyla devam eder. Üniversitelerdeki eylemlerde kullanılan “Sağ Sol Yok, Boykot Var!” sloganına bakalım. Siyasi ideoloji tartışmasına sürüklemiyor halkı. Ayrıştırmıyor, birleştiriyor. Halkın ortak sorunu üzerine halkın her kesmini davet ediyor bu sloganla. 68’i kitlesel yapan da bu slogandı. İşçisinden köylüsüne halkın bütün kesminin katıldığı bu harekettir. Çünkü talepler barizdir. Talepler halkın talebidir, bağımsızlık talebidir.

Bizlerin görevi tarihini övmek değil, tarihinden ders çıkarmak ve geleceğe uygulamaktır. O zaman 68 bu kazanımları nasıl elde etti ona değinelim:
68 Hareketi kitleseldi. Milli çıkarlar, halkın her kemsini içine almıştı.
68, örgütlü bir mücadeledir. Örgütsüz gençlik; savaşı belirlemeden yöntem seçer, plan yapmaz bir anda parlar ve ani bir şekilde söner. Halkta umut uyandırmaz, kendisinden soğutur. 68 ise halka umut aşılar, savaşı belirler, planlıdır.
68 hedefini geleceğe koyardı. Nice 2000’leri hayal ederlerdi. Teorileri, pratikleri geleceğe dönük, bugüne yön veren özellikleriydi.
68 devrimcidir dedik… Devrimci olduğu için bağımsızlıkçıdır. Programı da açıktır. Yeminleri bellidir. 68 Bağımsızlıkçı olduğu için Deniz Gezmişler bağımsızlıkçıdır. 68 hareketi onları bağımsızlıkçı yapmıştır. Bu yüzden Deniz Gezmiş ölmeden önce “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!” demiştir. Bu söz işte bağımsızlıkçıdır, devrimcidir, toplumcudur…

68’in önderi halk kitleleriydi. Her halk kitlesinin önderleri de vardır. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan… Onlar 68’in 6 Mayıs’ta idam edilen önderlerindendi. Anti-emperyalist mücadelenin bağrından, Vatan mücadelesinin fidanlarındandılar…
Bugün Türk askeri, Türk polisi, Türk milleti karşısına konuşlanan ABD tanklarıyla mücadele ediyor. Fırat Kalkanı Operasyonu yapıyor. PKK’yı hendeklere gömüyor. Ağır darbeler vuruyor. 68, “Sağ Sol Yok, Boykot Var!” diyerek halkı birleştirdi. Bizler de halkı birleştiriyoruz. 68, halkın talepleriyle oluştu, bizler de halkın bağımsızlık talebiyle oluştuk. 68; birleştirici, devrimciydi. Bizler de birleştirici ve devrimciyiz. 68’in birleştiriciliği bugünün mirasıdır. Bağımsızlıkçılığı bugünün mirasıdır.
Kendisine konuşlanan namlulara karşı savaşır. Mehmetçik anti-emperyalisttir, 68 de öyle…

Tarihimizden ders çıkaralım demiştik. Günümüz koşullarında 68, eskimeyen bir programdır. ABD silahları bize konuşlanmış, düşman hiç olmadığı kadar net…
ABD’ye, PKK’ya, IŞİD’e, FETÖ’ye net tavır almaya devam edeceğiz.
Örgütlü mücadeleye devam edeceğiz.
Doğru eylem çizgimizden ayrılmayacağız.
Önümüze konulan görevler değişmiyor. Aynı görevler tekrardan önümüzde. 68 mirasını TLB taşıyor. O çizgiyi bizler devam ettiriyoruz.
Denizlere sözümüz “bağımsızlık” olacak!
Denizlere sözümüz “devrim” olacak!

Tarih:
Diğer Haberler