Yeni FETÖ'lere Alan Açmayın!

Binlerce gençle Atatürksüz müfredata karşı düzenlediğimiz basın açıklamasında müfredatın iptalini talep ederek kendi önerilerimizi sıraladık.

Yeni FETÖ'lere Alan Açmayın!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce gençle, Atatürksüz müfredata karşı Ankara ‘da düzenlediğimiz basın açıklamasında müfredatın iptalini talep ederek; milli, bilimsel ve laik bir eğitim için önerilerimizi sıraladık. Basın açıklamamıza Cumhuriyet Kadınları Derneği,Eğitim İş ve Vatan Partisi de katıldı.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN TALEBİ NET: BU MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLSİN

"Türk gençliğinin milli, bilimsel ve laik bir eğitim için önerilerinin hazır olduğunu söyleyerek Atatürk’ü silmeye kalkan, Milli eğitimi gayrı milli yapar!Atatürk’ü silmeye kalkan, Fethullah Gülen’in hayallerini gerçekleştirir! Hükümete çağrımızdır: Gereğini yapın ve gayrı milli müfredatı derhal iptal edin!" sözlerini kullanan Genel Başkanımız Cem Dikmen, “Atatürk'ü çıkararak, laik devleti yapısını hedef alarak varılacak nokta: milli devleti zayıflatmak olacaktır. Milli devletin zayıflaması ise FETÖ gibi emperyalist piyonların türemesine alan açar. Bu sebeple, Gayrı milli müfredat FETÖ’yü sevindirir! Türk gençliğinin bilincinden silmeye çalışmak FETÖ’nün hayalidir. Nitekim, bir ders kitabında FETÖ'nün darbe girişimini meşrulaştıran örnek tespit edilmiş ve kitap derhal toplatılmıştır.Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık 4 gün önce iktidarlarının eğitim konusundaki hatalarını açıkça itiraf etti. Müfredat değişikliğinin ardından ders kitaplarına dair daha fazla şikayet geldiğini, Öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun edecek bir program hazırlayamadıklarını açıkça ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanının itirafının ardından hükümete çağrımızdır: Gereğini yapın ve gayrı milli müfredatı derhal iptal edin!” dedi.

Yoğun bir katılımla düzenlediğimiz basın açıklamamızda “Atatürksüz müfredat iptal edilsin, Gayrı milli müfredat istemiyoruz, Atatürksüz müfredat FETÖ’yeyarar, Milli Eğitim Milli Müfredat “ sloganları atıldı.


Basın açıklamasının tam metni :


"MİLLİ, BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM İÇİN
ATATÜRKSÜZ MÜFREDAT DERHAL İPTAL EDİLSİN!

Bugün buradatoplumumuzda büyük tartışmalara yol açan, her kesimden tepkiler toplayan, Talim ve Terbiye kurulunun hazırladığı müfredat değişikliğiyle ilgili toplanmış bulunuyoruz. Zorlu savaş koşullarının ardından, Türk Milleti’ni bağımsız, vatansever ve çağdaş bir toplum haline getiren, milli eğitim sistemimizi savunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'nin ilerici, vatansever kuvvetleri olarak yeni müfredatın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu müfredatın içinde Atatürk yok. Bu müfredatın içinde laik devlet yapısına saldırı var. Bu müfredatın içinde bilim yok, milli eğitim ideali yok, vatanseverlik yok. Bu müfredat, bilime ve anayasaya aykırı.

Bilime Ve Anayasaya Aykırı Müfredat

Yeni müfredat girişimi bilimsel eğitime aykırıdır. İlköğretim aşamasında dört, beş, altı, ve yedinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında, Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürkçülükten bir kez dahi bahsedilmemektedir. Ortaöğretim dokuzuncu ve on birinci sınıflarda 31 Mart ayaklanmasına karşı gerçekleştirilen askeri harekat, bir darbe olarak nitelendirilmiştir. Müfredatı yazanlar, o askeri harekatın başında olan Mustafa Kemal Atatürk’ü de darbeci ilan etmişlerdir! Büyük Türk devriminin liderlerini ve devrimimizin kazanımlarını unutturmaya kalkan ve Atatürk'ü darbeci ilan eden bu müfredat, tarihi ters yüz etmektedir. Dolayısıyla tarih bilimine aykırıdır.

Yeni müfredat girişimi anayasaya da aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açıktır:

-2. ve 4. Maddelerinde Atatürkçülük ile laikliği, devletin ve toplumun değiştirilemez temel ilkeleri sayan hükümler yer alır.
-24. maddenin son fıkrasında ise; ‘’Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramaz’’ hükümleri bulunur.
-Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. Maddesinde ise ‘Türk milli eğitiminde laiklik esastır’ ifadesi yer almaktadır.

Maddelerden de kolaylıkla anlaşılacağı üzere, anayasaya aykırı olan yeni müfredat, ahlaki yozlaşmanın gerekçesini dünyevileşme yani laiklik olarak göstererek, açıkça laik devlet yapısını da hedef almaktadır. Bütün hatalarıyla yeni müfredat, milli değil gayrı millidir. Gayrı milli müfredat ile hedef alınan laik devlet yapısı, Fetö gibi devlet ve millet düşmanı tarikatlara karşı en önemli dayanaklarımızdandır. Bu dayanağı yıkmak, Fetö gibi terör yapılanmalarına alan açacaktır.

Yeni FETÖ’lere Alan Açmayın!

Atatürk ilke ve inkılapları milli eğitimin, Milli eğitim ise milli devletin teminatıdır. Atatürk'ü çıkararak, laik devleti yapısını hedef alarak varılacak nokta: milli devleti zayıflatmak olacaktır. Milli devletin zayıflaması ise FETÖ gibi emperyalist piyonların türemesine alan açar. Bu sebeple, Gayrı milli müfredat FETÖ’yü sevindirir!Türk gençliğinin bilincinden silmeye çalışmak FETÖ’nün hayalidir. Nitekim, bir ders kitabında FETÖ'nün darbe girişimini meşrulaştıran örnek tespit edilmiş ve kitap derhal toplatılmıştır.

Mehmetçiğimiz, polisimiz yurt içinde ve dışında, bölücü teröre karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyi FETÖ’yü sevindirmek için vermiyor! Milli devleti zayıflatacak bu uygulamaya asla izin verilemez! İstiklal savaşı koşullarında dahi, maarif kongresi yapan, o kongreye bizzat başkanlık eden Atatürk’ün ismini müfredattan silmeye kalkmanın çok ağır sonuçları olur.

Uyarıyoruz!

Atatürk’ü silmeye kalkan, Milli eğitimi gayrı milli yapar!

Atatürk’ü silmeye kalkan, Fethullah Gülen’in hayallerini gerçekleştirir!

Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık 4 gün önce iktidarlarının eğitim konusundaki hatalarını açıkça itiraf etti. Müfredat değişikliğinin ardından ders kitaplarına dair daha fazla şikayet geldiğini, Öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun edecek bir program hazırlayamadıklarını açıkça ilan etti.Sayın Cumhurbaşkanının itirafının ardından hükümete çağrımızdır: Gereğini yapın ve gayrı milli müfredatı derhal iptal edin!

Türk Gençliğinin Önerileri Hazır!

Türk gençliğinin milli, bilimsel ve laik bir eğitim için önerileri hazırdır.

1-) Gayrı milli, anayasaya aykırı müfredat derhal geri çekilmelidir.

2-) Eğitim müfredatları ve sınav sistemleri, Milli Eğitim Bakanı'nın değişimine ya da keyfine göre değil çağın gereklilikleri vebilim esas alınarak değiştirilmelidir.

3-) Müfredat; Milli, Bilimsel, Laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

4-) Tek bağlılıkları, iktidarın siyasi çıkarları olan Talim ve Terbiye Kurulu'nun hazırladığı müfredat ortadadır. Yapılacak yeni düzenleme; Bilime, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı vatansevereğitimciler tarafından hazırlanmalıdır.

5-) Ülkemiz, Cumhuriyet devriminin ardından uygulanan milli eğitim programıyla, eğitim düzeyini hızla yükseltmiş, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli kadroları vatanseverlik duygularıyla yetiştirmiştir. Bugünün ihtiyacı da ülkenin ihtiyaçlarını gözeten, gençleri yeteneklerine göre yönlendiren, vatansever bireyler yetiştiren ve baştan sona parasız olan milli eğitim sistemidir. Bu sistemi inşa etmek ülkemizin en yakıcı ihtiyaçlarındandır.

Türkiye Gençlik Birliği olarak, gayrı milli eğitim uygulamalarına karşı 13 Eylül tarihinde, yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi için Danıştay'a başvurmuştuk. Dava sürecini hali hazırda avukatlarımız aracılığıyla takip ediyoruz. Milletimize söz veriyoruz: Atatürk Cumhuriyetinin, milli, bilimsel ve laik eğitimin her zaman savunucusu olacağız. Atatürk’ü müfredattan çıkarma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz! Türk Milletinin ve milyonlarca öğrencinin talebi nettir: Gayrı milli müfredat değişikliği, derhal iptal edilmelidir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cem DİKMEN
TGB GENEL BAŞKANI"

Tarih:
Diğer Haberler