TLB Bursa'dan Atatürksüz Müfredata Karşı Basın Açıklaması

Bursa'da "Atatürksüz Müfredat İstemiyoruz" konulu ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

TLB Bursa'dan Atatürksüz Müfredata Karşı Basın Açıklaması

Bursa 15 Temmuz Demokrasi (Şehreküstü) Meydanında,  TGB ve TLB üyeleri, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi "Atatürk'süz Müfredat İstemiyoruz" Konulu ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı TGB adına TGB MYK üyesi Elif İlhamoğlu yaptı. Açıklamanın tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Açıklamanın ardından "Atatürksüz müfredat istemiyoruz", "Milli eğitim milli müfredat" sloganları atıldı. Sık sık alkışlarla destek olan Bursa halkının açıklamaya ilgisi yoğun oldu.


"Değerli basın mensupları,

Milli eğitim, Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Zorlu savaş koşullarının ardından, Türk Milleti’ni yeniden ayağa kaldıran Milli Eğitim, bağımsız, vatansever ve çağdaş bir toplum inşa etmiştir. Milletimizin büyük kültürel birikimi Milli bir eğitim temelinde filizlenmiştir. Bugün burada, bu temeli kökünden sarsan gayrı milli müfredat girişimine karşı iptal davası açmak için toplandık. Türkiye’nin geleceğini tarihinden, toplumundan, Atatürk’ten uzaklaştıran müfredat girişimlerinin boş bir çaba olacağını göstermek için toplandık. İç ve dış tehditlere karşı büyük bir savaş verdiğimiz bu süreçte, milli eğitime darbe indirmek en hafif tabirle akılsızlıktır. Türkiye’nin geleceğini göz göre göre tehlikeye atmaktır. Çünkü milli eğitim; milleti özgür ve bağımsız kılar. Eğitimi, gerçek köklerinden koparan Gayrı milli eğitim ise; milletimizi esarete ve sefalete sürükler.


ATATÜRKSÜZ MÜFREDAT HÜKÜMSÜZDÜR!


Talim ve Terbiye Kurulu’nun düzenlediği bu Atatürksüz müfredat hükümsüzdür! Cumhuriyet değerlerini ve kazanımlarını ört bas etmeye çalışan müfredat, milli değildir ve anayasaya açıkça aykırıdır!
İlköğretim aşamasında dört, beş, altı, ve yedinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürkçülükten bir kez dahi bahsedilmemektedir. Ortaöğretim dokuzuncu ve on birinci sınıflarda 31 Mart ayaklanmasına karşı gerçekleştirilen askeri harekat, bir darbe olarak nitelendirilmiştir. Müfredatı yazanlar, o askeri harekatın başında olan Mustafa Kemal Atatürk’ü de darbeci ilan etmişlerdir! 15 Temmuz Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimini Atatürk’e sarılarak ezen milletin önüne bu ifadeleri getirmek, yalnızca gerçek darbecilerin ekmeğine yağ sürer.


ANAYASA’YA AYKIRI MÜFREDAT


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açıktır:
-2. ve 4. Maddelerinde Atatürkçülük ile laikliği, devletin ve toplumun değiştirilemez temel ilkeleri sayan hükümler yer alır.
-24. maddenin son fıkrasında ise; ‘’Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramaz’’ hükümleri bulunur.
-Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. Maddesinde ise ‘Türk milli eğitiminde laiklik esastır’ ifadesi yer almaktadır.
Maddelerden de kolaylıkla anlaşılacağı üzere anayasaya aykırı olan yeni müfredat, laik devlet yapısını da alenen hedef almaktadısr. Gayrı milli müfredat ile hedef alınan laik devlet yapısı, Fetö gibi devlet ve millet düşmanı tarikatlara karşı en önemli dayanaklarımızdandır.
GAYRI MİLLİ MÜFREDAT FETÖ’YÜ SEVİNDİRİR!
Gayrı milli müfredat FETÖ’yü sevindirir! Müfredatta, FETÖ’ nün Uzakdoğu imamı olarak bilinen emekli bir öğretmenin yazdığı ‘’Eğitimde Anadolu Modeli’’ isimli kitaptan esinlenildiği apaçık ortadadır! Atatürk’ü Türk gençliğinin bilincinden silmeye çalışmak FETÖ’nün hayalidir.
Mehmetçiğimiz, polisimiz yurt içinde ve dışında, bölücü teröre karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyi FETÖ’yü sevindirmek için vermiyor! Milli devleti zayıflatacak bu uygulamaya asla izin verilemez! Milli eğitim, milli devletin teminatı ve geleceğidir. İstiklal savaşı koşullarında dahi, maarif kongresi yapan, o kongreye bizzat başkanlık eden Atatürk’ün ismini müfredattan silmeye kalkmanın çok ağır sonuçları olur.
uyarıyoruz!


Atatürk’ü silmeye kalkan, bu ülkenin temeline dinamit koyar!


Atatürk’ü silmeye kalkan, Milli eğitimi gayrı milli yapar!


Atatürk’ü silmeye kalkan, Fethullah Gülen’in hayallerini gerçekleştirir!


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz nasıl bir işe kalkıştığının farkında mıdır?


MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ DERHAL İPTAL EDİLSİN!


Bu müfredatı düzenleyen kurul ve o kurulun üyesi eğitimciler, milletimizi birleştiren ve ayakta tutan değerlere ne kadar uzak olduklarını ilan etmişlerdir. Biz de ilan ediyoruz: Atatürk’ü müfredattan çıkarma girişimlerinize geçit vermeyeceğiz!
Türkiye Gençlik Birliği olarak gayrı milli eğitim uygulamalarına karşı; Atatürk Cumhuriyetinin, milli, bilimsel ve laik eğitimin her zaman savunucusu olacak, hukuki süreci de avukatlarımız aracılığıyla yakından takip edeceğiz. Türk Milletinin ve milyonlarca öğrencinin talebi nettir: Bu müfredat değişikliği, derhal iptal edilmelidir!"

Tarih:
Diğer Haberler