68'den bugüne Atatürk Gençliği anti emperyalist mücadelede!

Mustafa Kemal’in askerleri dün Denizlerin, bugün bizlerin yaptığı gibi vatanın bütünlüğünü koruyacak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacaktır.

68'den bugüne Atatürk Gençliği anti emperyalist mücadelede!
İlker Tokgöz
İlker Tokgöz

Ölenler

dövüşerek öldüler:
güneşe gömüldüler.
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya !
Akın var
güneşe akın !
Güneşi zaptedeceğiz
güneşin zaptı yakın !

Yıl 1972 gün 6 Mayıs Cumartesi sabahı.
Üç tane gencecik beden miydi darağacına asılan ?
Üç tane cumhuriyetçi , halkçı , vatansever gencin bedeni miydi ?
Yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı uğruna ölümü göze alan binlerce gencin arasında ki sadece üç gencin bedeni mi ?

 

İki Deniz

‘’ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! ‘’ M.K. Atatürk.
Mustafa Kemal’in yolundan giden iki de Deniz vardır , Yusuf vardır , Hüseyin vardır.
Biri et ve kemik olan Deniz’dir , Yusuf’tur , Hüseyin’dir.
İkinci Denizler ise 68 gençlik hareketinin liderleridir. Anti emperyalist , bağımsızlıkçı , vatansever , cumhuriyetçi , devrimci ve Mustafa Kemal’in askerleri olan Denizlerdir.

 

68 Gençliğinin Fikirlerindeki Şekillenme
68 gençlik hareketi özellikle 27 Mayıs Devrimi’nin doğal bir sonucu olarak gelişmiştir. 27 Mayıs’ın getirmiş olduğu özgürlükçü ortam, yayın yasaklarının kalkması 68 gençliğinin yeni bir dünyayı fark etmesinde önemli bir etken olmuştu. 68 gençliği 27 Mayıs devriminin emperyalizme ve gericiliğe karşı dik duruşundan çok etkilenmişti. Deniz’in ve 68 gençliğinin yapısına bakarsak en önce anti emperyalist olduklarını görürüz. Aynı şekildd 68 Gençliği denilince de ilk akla gelmesi gereken anti emperyalizmdir.
68 Gençliği, bilimi, üniversiteyi, işçiyi, köylüyü, emekçiyi, vatanı ve vatanımızın değerlerini savunmuştur. Türk devrimlerine gerici bir saldırı olduğu zaman her daim en önde savunmada yer almışlardır.
Örneğin ; 1 Nisan 1966’da Atatürk heykeline yapılan gerici saldırı üzerine üniversiteli gençler İstanbul, Ankara ve İzmir’de Atatürk’e Bağlılık Nöbetleri tutmaya başlarlar. Ankara’daki nöbete Mahir Çayan’ın başkanlığını yaptığı SBF Fikir Kulübü de katılır. Kendisi de nöbete gelir ve heykelin başında şu bildiri okunur: “Biz bu çirkin saldırılara araç olan uyutulmuş zavallı kişilere değil; bu anlayışın bilinçli, çıkarcı sözcülerine sesleniyoruz. Kuvvetini Atatürk devrimlerinden alan bir gençlik örgütü olarak biz, SBF Fikir Kulübü tüm bu yurtsevmez hareketin karşısında sonuna dek direneceğiz ve Ata’nın büstüne kadar uzanmaya cüret eden ellerinizi kıracağız.”
Yani 68 gençliği Atatürkçü ve yurtseverdi. Bu gibi birçok örnek var. Bunlardan başka biri ise Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü’dür.

Bu yürüyüş 1 Kasım’da başlatılır. Yürüyüşün amacı şu bildirge ile açıklanır ” Mustafa Kemal gençliği olarak, saptırtılan devrimi oturtma azmindeyiz, karalıyız.” Yürüyüşün önünde bir sürü engellemeler olmasına rağmen yürüyüş büyük bir azimle gerçekleştirilir. 1 Kasım’da başlayan yürüyüş 10 Kasım’da Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk koyularak tamamlanır.

68 Gençliğinin Anti Emperyalist Duruşu ve Bugünün Anti Emperyalist Gençliği
“Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,
Dalga dalga aydınlık oldular,
Yürüdüler karanlığın üstüne.
Meydanları zapt ettiler yine.”

68 gençliğinden örnek aldığımız en önemli noktalardan bir de anti emperyalist duruşlarıdır. Emperyalizme karşı mücadeleleridir.
68 gençliği 1968’de Amerikan 6. Filo’sunu denize döktü , bizler anti emperyalist , bağımsızlıkçı , devrimci , yurtsever gençler ise 6. Filo’nun torunları olan Amerikan askerlerinin başlarına çuvallar geçiriyoruz. 68 gençliği yüzlerce gençle Tam Bağımsız Türkiye Yürüyüşü yaptı, bizler ise bugün 19 Mayıslarda , 29 Ekimlerde yüz binleri meydanlara indiriyoruz. Onların verdiği anti emperyalist mücadeleyi sonuna kadar devam ettiriyoruz. Eşkıya yatağı olan İncirlik Üssü’ne el konulması için mücadele veriyoruz. Amerikan emperyalizminin piyonu olan PKK ile mücadele eden Mehmetçiğimizin safında yer alıyoruz. Ülkeyi bölmek için elinden geleni yapan Amerika’nın sağ kolu FETÖ ile mücadelede Mehmetçiğimizle, polisimizle kol kola giriyoruz. Amerika’nın ve Avrupa’nın istediğini yani ülkenin bölünmesine ön ayak olacak başkanlık sistemine karşı hala daha dimdik duruyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz.


68 Yılındaki Deniz Gezmiş ve Arkadaşları , 71 Yılındaki Deniz Gezmiş ve Arkadaşları
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 68 yılında bizlere ne kadar da örnek olacak eylemleri olmasına karşın 71 yılında da ders çıkarmamız gereken eylemleri olmuştur. 1970’lerin sonlarına doğru yasaklama ve baskıların gelmesiyle birlikte kitle hareketi de geri çekilmiştir. Gençlik de bu işin kitle ile olmayacağı konusunda fikirlere kapılmıştır. Gençlik bu fikirler doğrultusunda kitle çizgisinden kopmuş maceracılık ve bireysellik tuzağına düşmüştür. Bu düşünceler ardından banka soyunu , komando kampı kurma , dağa çıkma gibi maceracı ve kitleden uzak eylemler yapılmaya başlanmıştır.
Devrim ancak kitle mücadelesiyle yapılabilir; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının düşmüş olduğu bu yanlışa bizler hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Tarihe bakarak dersler çıkaracağız. Bu yönden de Denizlerin yolumuzu aydınlatan eylemlerini iyi teşhis etmeliyiz ve yanlış olan eylemlerini eleştirmeliyiz.

68 Gençliği Bugün De Mücadelemizle Yaşıyor!

Dünkü Deniz’ler bugün de TGB ve TLB’nin verdiği Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye mücadelesinde yaşıyor.

68 gençliği 6. Filo’yu denize dökmüştü bugün de bizler Amerikan askerlerinin başlarına çuval geçiriyoruz. 68’de Atamızın heykelleri yıkılmaya çalışırken gençlik gerici saldırılara karşı mücadele veriyordu, bugünlerde de bizler Atamızı tarih kitaplarından kaldırmaya, müfredatta önemsizleştirmeye ve azaltmaya çalışanlara karşı durmadan mücadele ediyoruz.
Mustafa Kemal’in askerleri dün Denizlerin, bugün bizlerin yaptığı gibi her daim vatanın bütünlüğünü koruyacak ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacaktır.
Mustafa Kemal’in de dediği gibi :
‘’Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. ‘’
Dünkü Deniz’ler bugün okyanus olup devrim yapmaya geliyor!

 

İlker Tokgöz
TLB İstanbul İl Sekreter Yardımcısı

ELEŞTİRİ İÇİN : ilkercantokgoz@gmail.com

Kaynak : Doğu Perinçek / Arkadaşım Deniz Gezmiş
Hasan Yalçın / 68’in Sırrı
Erdal Öz / Gülünün Solduğu Akşam

talebe.org

 

Tarih:
Diğer Haberler