“Doğu Türkistan” Meselesinde 3 Mevzi

"Bu mesele, milli ve insani duyguların yanında akıl ve bilim yöntemiyle kesin çözüme kavuşacaktır."

“Doğu Türkistan” Meselesinde 3 Mevzi
Eren As
Eren As

Bugün Türkiye’de “Doğu Türkistan” meselesine bakışın 3 mevzisi vardır:
1- Emperyalist Mevzi
2- Aldanan Milli ve İnsani Mevzi
3- Bilimsel, Vatansever Mevzi

1- EMPERYALİST MEVZİ

“Doğu Türkistan” meselesine bu mevziden bakanlar, “zulüm” yalanını her ne hikmetse

-Türkiye’nin ABD’ye başkaldırdığı,
-TSK’nın, ABD’nin kara gücü PKK’yı amansızca vurduğu,
-Türk Yargısının, FETÖ’yü tüm devlet ve ordu yapılanmalarından temizlediği ve
-Türkiye-Çin arasında diplomatik, ekonomik işbirliğinin en üst noktaya çıktığı zamanlarda sahaya sürmektedirler.

   Bu mevzinin başını çekenler, Türkiye’de olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bozma amacı gütmektedirler. Çin’in Türkiye ile arasındaki dostluğu zedeleyerek, Türkiye’yi yalnızlaştırmak yoluyla askeri, ekonomik ve diplomatik saldırılara açık hale getirmeye, Türkiye’nin ABD’ye karşı yürüttüğü anti-emperyalist politikaya köstek olmaya çalışmaktadırlar. Bu mevziye baktığımızda; CIA’nın kuyrukçusu, Doğu Türkistan İslami Hareketi adlı terör örgütüne bağlı Seyit Tümtürk’ü ve PKK’nın meclisteki kolu HDP’yi yan yana görmekteyiz.

 

Bu Taktik Bir Yerden Tanıdık Geliyor


   Sözde “Doğu Türkistan” ayrılıkçılarının istekleri Sinciang-Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine sözde özgürlük sağlayarak ABD’ye alan açmaktır. Bunu daha da açalım: ABD emperyalizmine karşı en büyük güçlerden olan Çin’den toprak kopararak anti-emperyalist mücadelenin önüne taş koymak, ABD emperyalizminin yanında saf tutmak ve uzun vadede ABD emperyalizmine karşı oluşan Avrasya bloğunu parçalamak.

   Bir yerden tanıdık geldi mi? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de aynı durum yaşanmaktadır. ABD, PKK’ya yardımlarda bulunarak ayrılıkçıları ve terörü kışkırtmakta, ABD emperyalizmine direnen Türk Devleti’nden toprak kopararak bu direnişe köstek olmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de tüm dünyada “Kürtler katlediliyor.” yalanını yaymaktadır. Aynı ABD, “Afganistan’da, Libya’da, Irak’ta ve Suriye’de katliam var.” diyerek o ülkeleri bölmeye çalışmış, kardeşi kardeşe kırdırmıştır. Bunun savunucuları Çin’de de Türkiye’de de aynı kimselerdir: HDP/PKK ve Seyit Tümtürk ve yol arkadaşları.

   CHP ve İyi Parti de maalesef, HDP ile birlikte bu yalanı meclise taşıyarak bu yalana ortak olmaktadır. Kendilerini bu emperyalist yalan mevzisinden çıkmaya, en hakiki yol gösterici olan aklın ve bilimin mevzisinden bakmaya çağırıyoruz.

Doğu Türkistan İslami Hareketi Nedir?

   FETÖ ve IŞİD benzeri bu hareket, 1997 yılında El-Kaide’ye bağlı olarak Doğu Türkistan İslami Hareketi adıyla kurulmuştur ve daha sonra partileşmiştir. Terör örgütü, bir kısım Özbek kökenli İslamî terör örgütü mensubuyla da birleşerek, “Türkistan İslam Partisi” adını almıştır. Böylece yalnız Doğu Türkistan’ı değil, bütünüyle Türkistan’ı temsil iddiasıyla faaliyet yürütmektedir. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde terör faaliyetleri yürütmektedir. Bu örgüt BM ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı’nda IŞİD saflarında 15.000 kadar Doğu Türkistan İslam Cemiyeti’ne bağlı terörist PKK ile birlikte Türk Ordusu’na kurşun sıkmıştır. Tıpkı IŞİD gibi, bu örgütün de Türkistan ve İslam kavramlarıyla birlikte anılacak bir yanı yoktur.

2- Aldanan Milli ve İnsani Mevzi

   Bu mevzide saf tutanlar, gerçeklerden kopuk, yalnızca milli ve insani duygusallıkla hareket etmektedirler. Milli ve insani duygularının yoğunluğundan, sosyal medyada yayılan sahte eziyet görsellerine kolayca inanmaktadırlar. Oysa bu görseller hakkında kısa bir araştırma yaptığımızda, eziyet görenlerin Uygur Türkü olmadığını görmekteyiz.

   Bu mesele salt milli veya insani duygusallıkla bakılıp çözülmesi gereken bir sorun değil, milli ve insani duyguların yanında akıl ve bilim yöntemiyle kesin çözüme kavuşacak bir durumdur. Aklın ve düşünmenin olmadığı yerde duygular anlamsızdır. Salt duygusallıkla bakan bazı milliyetçilerin ve hümanistlerin savrulduğu yer doğal olarak ABD’nin emperyalist propagandasına destek safıdır. İnsanlık ve millilik namına “zulüm” yalanına ortak olup terör örgütünün hareketini meşru sayanlar, aynı örgütün IŞİD’e 15.000 militan yardımı sağlayıp Mehmetçiğe kurşun sıkmasını insanlığa ve milliliğe uygun mu bulmaktadırlar? İşte salt duygusallığın savrulduğu yol Mehmetçiğin katledilmesine karşı sessizliktir, ABD’nin insanlığı yok eden emperyalist politikalarına karşı üç maymunu oynamaktır. Mehmetçiğe kurşun sıkan bu teröristler vali ve kaymakamlarca ağırlanmakta, Türkiye’nin camilerinde yatıp kalkmaktadırlar. Tüm yetkilileri, Mehmetçiğe kurşun sıkan bu yalancı teröristlere karşı göreve çağırıyoruz.

3- BİLİMSEL, VATANSEVER MEVZİ

   Bugünün her anlamda vatansever mevzide konumlanışın esas parolası: “Türkiye’nin bağımsızlığı ve emperyalizme karşı mücadele”dir. Yani Kemalist Devrim’i tamamlamanın en basit özeti. Her meseleye bu parolayla yaklaşacağız. Bu mesele doğrunun ve vatanseverliğin parolasıdır. Doğru mevzi, meseleye insani ve milli duyguların yanında akılcı ve vatan ekseninde bakabilmektir.

   Doğu Türkistan denilen Sinciang-Uygur Özerk Bölgesi’ne bugüne dek farklı görüşlerden birçok temsilci, basın mensubu gitmiştir. Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve Anadolu Ajansı oraya giderek çekimler yapmıştır. İnsanlar özgürce dillerini konuşmakta, kültürlerini yaşatmakta, inançları doğrultusunda ibadetlerini yerine getirebilmektedirler. En yakın zamanda oraya gidip çekim yapan ATV muhabiri Erdem Kuruçay, “Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük.” demiştir.

   Bugün sözde özgürlük söylemlerine ABD ve onun yardakçıları HDP/PKK, FETÖ ve Türkiye’deki bazı kitle örgütleri destek vermektedir ve ABD’nin emperyalist politikalarına alet olmaktadırlar. PKK ile birlikte ABD’nin emperyalist politikalarına alet olmayız! Parolamız Türkiye’nin bağımsızlığı ise, Mehmetçiğe kurşun sıkanlara 15.000 militan yardımı yapan Doğu Türkistan İslami Hareketi’ne ve onun destekçisi sözde Uygur ayrılıkçılarına destek vermeyiz. Parolamız emperyalizme karşı mücadele ise ABD ve CIA’nın emperyalist politikalarınca desteklediği bölücülerin safında olmayız.

   TGB ve TLB önderliğinde Türk gençliğinin aklı ve alnı, emperyalizmin kirli propagandalarına, basit yalanlarına ve kışkırtmalarına aldanmayacak kadar temiz ve açıktır. Çünkü Kemalist Devrim’i tamamlamayı birinci hedef olarak oturtmuş, vatan ve devrim mücadelesinde aklıyla ve milliliğiyle Mehmetçiğin bir adım gerisinde mücadele vermektedir.

Ek Bağlantılar:

Eren As
TLB Bursa İl Yöneticisi

 

talebe.org

Tarih:
Diğer Haberler