Sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğünü koruyacak

Düzenlemeyle erişimin engellenmesi kararı yerine suç unsuru barındıran içerik kaldırılabilecek.

Sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğünü koruyacak

TBMM, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi için yaptığı mesaiyi tamamladı. Önceki gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

Kanunla, “sosyal ağ sağlayıcı” şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

ERİŞİM ENGELİ YERİNE İÇERİK ÇIKARILACAK
İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası 1 milyon liraya kadar artırılacak. Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde kanunun, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak. Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.

GERÇEK KİŞİLERDE TÜRK VATANDAŞI OLMA ZORUNLULUĞU
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Bu maddenin ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihi de 1 Ekim 2020 olarak değiştirildi. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak.

Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklendi.

'SİBER VATANDA DA MÜCADELE EDİYORUZ'
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya düzenlemesini TRT Haber'de değerlendirdi. Düzenlemenin amacının kişisel verileri güvence altına almak olduğunu söyleyen Ünal, “Siber vatanda da mücadele ediyoruz” dedi.

Ak Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı:

“Sosyal medya düzenlemesi sosyal medyayı kapatmak ya da yasak getirmek amacı içermiyor. Tam tersine bu alanda bir düzenleme ve 55 milyon vatandaşımız sosyal ağlarda kullanıcı durumda. Dolayısıyla sosyal ağlarda kullanıcı olan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve burada var olan dezenformasyonun önüne geçilmesini amaçlayan bir düzenleme. Dolayısıyla bu düzenlemenin amacı tam da kullanıcı durumunda olan vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla yapılmış bir düzenleme. Almanya'daki düzenlemeyi esas alarak çalışmaları yürüttük.

Dünyada 3,8 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı var. Bu sosyal medya platformunun bu egemenleri adeta devletlerle egemenlik mücadelesine girişiyor.

“Twitter ve Facebook Almanya'nın egemenlik haklarını tanıdı. Biz de diyoruz ki bizim egemenlik haklarımızı da tanıyın.

“Dijital dünyanın egemenlik haklarını savunan bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Mavi vatanı da biz bu ülkenin haklarını korumak için mücadele ediyoruz siber sahada da bu ülkenin siber haklarını korumak için mücadele ediyoruz. Türkiye siber güvenliğini korumak zorundadır.”

'DÜZENLEME EVLATLARIMIZ AKRABALARIMIZ, DEVLETİMİZ İÇİN'
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, önceki gün Genel Kurul'daki düzenlemenin görüşmeleri sıradasında konuştu. İnternet ortamlarında nefret söylemlerinin daha rahat üretilip hızla yayılmasının, bu söylemlerin çocukların, gençlerin kısacası tüm milletin gözünün önünde normalleşmesine, normal karşılanmasına sebep olduğunu kaydeden Erdem, şöyle devam etti: “Bunun sonucunda gündelik hayatta patlak veren herhangi bir sebepten linç etme eylemleri giderek yaygınlaşmaktadır ve herkesin gözünde doğallaşmaktadır. Aynı şekilde terör örgütleri haberleşme, talimat verme ve tehdit gibi örgütsel faaliyetlerini yine bu ağlar üzerinden devam ettirmekte ve sosyal medya terör propagandaları yapmak için alenen kullanılmaktadır. Bu denli yoğun bir kullanımda özelikle bu kanuni düzenlemenin ne kadar gerekli olduğunu hepimiz hissediyoruz aslında. Bu düzenlemeye karşı çıkanların bir dönüp kendilerine bakması gerekiyor neden karşı çıkıyoruz diye. Çünkü aslında hepsi, bu düzenlemelerin her bir maddesi aslında bizi, evlatlarımızı, kendi akrabalarımızı koruyacaktır, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi koruyacaktır.”

SUÇU ÖNLEME
Adalet Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da düzenlemeyle Türkiye’den erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğü getirildiğini kaydederek, “Türkiye’de temsilci belirlenmesinin iki açıdan önemi var, birincisi kişiler açısından, ikincisi de adli merciler açısından. Temsilci belirlenmesi durumunda adli merciler temsilciden kısa süre içerisinde cevap alabilecekler, bu da adil yargılanma hakkının tesisine katkı sağlamış olacak. Teklifle suç işlenmesinin önlenmesine yönelik önemli düzenlemeler yapılmaktadır” diye konuştu.

Tarih:
Diğer Haberler