Devrimci Komutan Binbaşı Fazıl Bey

Binbaşı Fazıl Bey gibi dönem, şartlar, imkânlar ne kadar kısıtlı olursa olsun bağımsızlık uğruna her türlü vazifeye bir saniye bile düşünmemeliyiz.

Devrimci Komutan Binbaşı Fazıl Bey
Erol Can Koçak
Erol Can Koçak

Binbaşı Fazıl Bey Milli mücadele döneminin devrimci pilotlarından olan Fazıl Bey Türk ordusunun tarih sayfalarında unutulmuş başarılı ve onurlu bir komutandır. Binbaşı Fazıl Bey 1889 yılında İşkodra’da dünyaya gelmiştir. Babası Aydınlı Abdurrahman Bey, annesi Saadet Hanımdır. Fransız okulundan nakil ile Kuleli Askeri Lisesi’ne gelmiştir. Fazıl Bey, 1907 yılında Harp Okuluna girmiş ve 29 Mart 1910’da Harp Okulundan teğmen rütbesinde mezun olmuştur.

Binbaşı Fazıl Bey İngiltere’de Bristol havacılık eğitimine gönderilmiştir lakin Balkan harbinin çıkması nedeniyle buradaki eğitimini tamamlayamadan vatan topraklarına dönmüştür ve Edirne Tayyare Müfrezesine atanmıştır. Balkan harbinden sonra İstanbul Numune Tayyare Bölüğüne, 1914 yılında da Yeşilköy Tayyare Mektebi Başöğretmenliğine atanmıştır. Türk Hava Kuvvetlerinde ilk akrobasi uçuşu Fazıl Bey tarafından 5 Mart 1914 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu denemede Fazıl Bey 400 metre irtifada "Viril" hareketini yapmayı başarmıştır. O tarihlerde dünya havacıları içinde “Viril” yapabilen çok az sayıda pilot bulunmaktaydı. İlk “Viril” Rus Pilot Nesterof ile Fransız Pilot Pegeat tarafından Ağustos ve Eylül 1913’te gerçekleştirilmişti. Bu tarihten yaklaşık altı ay sonra bu konuda hiç ders almadan aynı akrobasi hareketi Fazıl Bey tarafından da başarılmıştır.

1. Dünya savaşı sırasında İstanbul’a saldıran 5 İngiliz hücum uçağını tek başına süpüren Binbaşı Fazıl Bey’in, kendisi ağır yaralı durumda, uçağı da hasarlı olarak istasyona inmiştir. İki ay kadar hastanede tedavi gördükten sonra Yeşilköy Tayyare İstasyon Komutanlığına katılmış ve Yeşilköy’den Maltepe’ye nakledilen Tayyare İstasyonu’ndaki uçakların bir kısmının Anadolu’ya kaçırılmasını sağlamak için uğraşmış bu başarılamayınca Maltepe’den kaçarak Anadolu’daki Millî Kuvvetlere katılmıştır. Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı’nda gösterdiği başarılarından ötürü Fazıl Bey; Harp, Muharebe Gümüş Liyakat, 5’inci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Madalyası, Gümüş İmtiyaz Madalyası, İstiklal Madalyası ve TBMM’den Takdirname ile ödüllendirilmiştir. 1915 yılında Üsteğmen, 1918 yılında Yüzbaşı olan Fazıl Bey’in rütbesi, 1922 yılındaki Büyük Taarruzdan sonra Binbaşılığa yükseltilmiştir.

BATI CEPHESİNDE BİNBAŞI FAZIL BEY

İsmet İnönü komutanlığında Havva kuvvetleri Müfettişi Muzaffer (Ergüder) hatıratlarında bu tarihi günü şöyle anlatıyor. "…25 Ağustos 1922 akşam saat 21.00’den sonra uçak kuvvesi yeni harbe hazır uçakların cinsi ve adedi belli olmuştu. Evvelce tahmin edilenden bir noksanıyla on yedi uçak harbe hazırdı. Fakat elde o kadar pilot yoktu, ancak icabında bir pilot birkaç sorti uçuş yapacaktı. Durum cephe komutanlığına arz olundu…" işte Binbaşı Fazıl Bey burada bir kez daha tarih sayfalarına çıktı. Türk av uçakları 4 defa Yunanlar ile çatışmaya girmiş ve çok büyük hasarlar alarak mağlup edilmiştir. Binbaşı Fazıl Bey’in saldırdığı Yunan uçağı zorunlu bir şekilde Türk hatlarına indirilmiştir. Burada ki üstün başarı gösterdiğinden dolayı 1922 yılında İsmet İnönü takdimi ile Binbaşı rütbesi verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu başarılı komutanı görmek istemiş ve kendisinin bu denli başarılarından dolayı tebrik edip, Gümüş İmtiyaz Madalyası, İstiklal Madalyası ve TBMM’den Takdirname ile ödüllendirilmiştir.

İstiklal Savaşı’nın sona ermesinden sonra, İzmir’de toplanan hava birliklerine Grup Komutanı olarak atanmış, aynı zamanda Hava Okulunda Uçuş Baş Öğretmenliği yapmıştır. Bu görevde iken 27 Ocak 1923 tarihinde pilotaj eğitimi için öğrencisi ile birlikte uçuş sırasında düşmüşler, hastaneye götürülen her iki pilotumuz da kurtarılamayarak şehitlik mertebesine erişmişlerdir.

İşte Türk gençliği olarak, üzerimize düşen görevi Binbaşı Fazıl Bey gibi dönem, şartlar, imkânlar ne kadar kısıtlı olursa olsun bağımsızlık uğruna her türlü vazifeye bir saniye bile düşünmeksizin atılıp aldığımız vazifeyi layıkıyla yerine getirmemiz gerek. Türk genci 1918’de Binbaşı Fazıl Bey’dir, Türk genci Resneli Niyazi’dir, Türk genci Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Erol Can Koçak

TLB Antalya İl Sorumlusu

DİPNOT:

Viril: Uçağın hızlı şekilde irtifa kaybettiği tehlikeli bir manevradır.

Sorti: Uçak bir noktaya çeşitli nedenlerle inişe geçip yeniden yükselmesidir.

talebe.org

Tarih:
Diğer Haberler