Emperyalistlerin Görmezden Geldiği Kaçaznuni İtirafı

Türkiye bugün olduğu gibi 1915 yılında da Dünya Savaşı şartlarında vatanını savunmuştur, soykırım yapmamıştır.

Emperyalistlerin Görmezden Geldiği Kaçaznuni İtirafı

Emperyalistlerin Görmezden Geldiği Kaçaznuni İtirafı
ABD Başkanı Joe Biden tam da Türk Devrimi'nin yıl dönümünde 1915 olaylarını “soykırım” olarak ilan etti. Yaptığı açıklamayla Atlantik zincirlerinden kopan Avrasya’ya yönelen ve ABD’nin bölgedeki Kürdistan adı altında 2. İsrail Planı’nı bozguna uğratan Türkiye’ye ve bütün Asya ülkelerine karşı bir hücum borusu öttürdü.

 

ABD bölgeyi kuşatma planını uygulamaktadır. Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Yunanistan üzerinden kuşatmak, soykırım palavralarıyla çökertmeye çalışmak, Rusya ve Ukrayna gerilimini kaşımak için Karadeniz’e gemilerle tahrik, İsrail’in Gazze’yi yine bombalayarak bölge ülkelerine de gözdağı gibi pek çok girişimlerle bunu göstermiştir. Biden’ın 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak ilan etmesi de bu kuşatma planı içerisindedir. Ancak hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki; Türkiye bugün olduğu gibi 1915 yılında da Dünya Savaşı şartlarında vatanını savunmuştur, soykırım yapmamıştır.

 

Dünya Savaşı’nda Vatan Savunması

 

Taşnak Ermenileri, Türklerin demiryollarını, haberleşme hatlarını, kestiler ve sabotaj yaptılar. Dahası şehirlerde ayaklanmalar örgütlediler, erkeklerin çoğu cephede olan Türk ve Kürt köylerine saldırdılar, Müslüman halkı katlettiler veya yaşadıkları topraklardan sürmeye çalıştılar. Yine Ermeni ve Rus belgelerinin de kanıtladığı üzere, Ermeni örgütleri, İtilaf devletlerinin savaş planları içerisinde hareket ediyorlardı. Bu örgütler, İngiliz ve Fransızların Çanakkale kara harekatının hemen öncesinde, 15 Nisan 1915 günü Van ayaklanmasını başlattılar. Bu koşullarda Türkler, vatanına göz diken emperyalizme karşı çetin bir vatan savunması verdi.
Tehcir kararı da (zorunlu göç) vatanın bağımsızlığı için zorunluluktu. 27 Mayıs 1915 günü çıkartılan Muvakkat Kanun’la (Geçici Yasa) orduya tehcir yetkisi verildi.

Kaçaznuni: “Türkler savunma içgüdüsü ile hareket etmiştir”

Soykırıma uğradıkları iddia edilen Ermenilerin, ilk Başbakanı ve Taşnaksutyun Partisi lideri olan Ovanes Kaçaznuni partinin konferansında bir özeleştiri vermiştir. Olayı savaş olarak değerlendirmiş ve daha önemlisi, emperyalist planlara alet olduklarını açık bir şekilde itiraf etmiştir. Türklerin yaptığı eylemleri haklı bulmuştur.

Taşnakların kurduğu çeteler Müslüman nüfusu katletmişlerdir. Ermenilerin yaptığı eylemler Türkleri savunma içgüdüsü ile hareket etmeye itmiştir. Ve Türkler vatanını savunmak için Ermenilere tehcir uygulamıştır. Taşnak Ermenileri 'Denizden denize Ermenistan projesi' gibi emperyalist bir talebe kapılmışlar, bu yönde kışkırtılmışlardır. Bu emperyalist projeyi tamama erdirmek için Çarlık Rusya’sı ve Fransa ile işbirliğine girmişlerdir. Neticeye bakıldığında da Türklerin haklılığı görülüyor. Kaçaznuni'nin itirafları da bu emperyalist yalana son vermiştir. Buradaki olay Türkiye’nin işgal altındayken vatan topraklarını savunmasıdır. Kaçaznuni’de bunu aynen açıklıyor ve soykırım iddialarının yalan olduğunu doğrulayıp gerçekleri de bir bir ortaya dökmüştür.


Ovanes Kaçaznuni’nin 1923 Parti Konferansı’na Raporu’ndan Birkaç Kesit

 

"Biz kayıtsız şartsız Rusya'ya yönelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken zafer havasına kapılmıştık; sadakatimiz, çalışmalarımız ve yardımlarımız karşılığında Çar Hükümeti'nin (Güney Kafkasya Ermenistanı ile Türkiye'nin Ermeni Eyaletlerinden oluşan) Ermenistan'ın bağımsızlığın bize armağan edeceğine emindik." Taşnak Hareketinin gücünü nereden aldığını Kaçaznuni'nin bu sözlerinden anlayabiliriz; Çarlık Rusya’dan. Çarlık Rusya da o dönem emperyalizmin başını çeken İngiltere'nin hegemonyası altındaydı.

 

Türkiye'nin aldığı önlemler, yaptığı eylemler haklı ve yerindeydi. Ovanes Kaçaznuni de bu durumu şu sözleriyle itiraf etti: " Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır; sonradan da anlaşıldığı üzere, Türkiye'de Ermeni meselesinin temelli çözüm açısında bu yöntem en kesin ve en uygun bir yöntemdi." 1914 yılındaki savaş Osmanlı’yı bölme savaşıdır. Müthiş bir destek alan Taşnak Ermenileri büyüsüne kapılmış oldukları 'Denizden denize Ermenistan projesini gerçekleştirmek için Dünya Savaşı’nın koşullarını kullanarak projelerine hızlı bir şekilde yön vermişlerdir.

 

Soykırım Değil Vatan Savunması

 

Kaçaznuni tüm bunları 1923 yılındaki parti kongresinde itiraf etmiştir. Ve “ Partimiz çöküyor, çünkü kendi raison d'etre'sini (varoluş nedenini) kaybetmiştir. İşte acı gerçek! Biz bu gerçeği itiraf edebilme erkekliğini göstermeli ve gereken sonuçlara varmalıyız. Sonuç şu: Varlığımıza son vermeliyiz.” demiştir.

 

Tüm bunlardan anlaşılmaktadır ki;
Soykırım Yapmadık, Vatan Savunduk!
Joe Biden’ın son açıklamasının hedefini de doğru saptamalıyız. ABD, Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. Bu kuşatma doğrultusunda soykırım yalanlarıyla yeni bir haçlı hücumunun borusunu çalıyor. Ermeni Soykırımı yalanıyla Türkiye’ye diz çökertmek istiyor. Türkiye bugün yeni bir vatan savaşı içinde. Dört bir yanından kuşatılmış Türkiye, emperyalizmle mücadele ediyor. Bu mücadeleye karşılık olarak Biden, hücum borusunu öttürüyor ve karşımıza soykırım yalanı ile çıkıyor.

 

Ancak Türk milletini bu yalanlarla diz çökertemez. Türkiye 2015 yılında Perinçek-İsviçre davası zaferinin sonucunda soykırım yalanlarını AİHM koridorlarında tarihin çöplüğüne atmıştır. AİHM’de alınan bu kararlar bizim en büyük dayanağımızdır. Çünkü soykırım hukuksal bir karardır. Tarihle veya başka bir kararla hükme bağlanamaz. Ermeni Soykırımı tarihsel bir yalandır. AİHM kararları bu yalanı tarihin en dip köşelerine gömmüştür. Türk milleti böyle oyunlara gelmez; böyle palavralara susmaz; atılan iftiralara boyun eğmez! Tekrar, tekrar ve tekrar söylüyoruz, (Eski Ermeni Başbakanı’nın da söylediği gibi) Soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk!

Kaynakça: Kaçaznuni, Ovanes, Taşnak Partisinin Yapacağı Bir Şey Yok, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005

                                                                                                                                                                                                        Eylül Yıldırım
                                                                                                                                                                                                TLB İstanbul İl Sekreteri

Tarih:
Diğer Haberler