GENÇLİK GÖREV BAŞINDA

TLB Genel Sekreteri Ata Pelvanoğlu yazdı.

GENÇLİK GÖREV BAŞINDA

Gençlik ülkelerin her zaman dinamik kuvveti olmuş, ilerleme aşamasında en önder roller almıştır. Bunun en büyük örneğini Türk Devriminde Türk Gençliğinin üstlendiği rolde görebiliriz.

Bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşini yakan Namık Kemaller, İttihat ve Terakki’nin önder kadroları gençtir. Cumhuriyeti kuran kadrolar ve Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanları hepsi genç yaşlarda mücadelenin başını çekmiştir. Kurtuluş savaşında gençlik, yurt çapında mitinglerin örgütlenmesinde, halkın örgütlenmesinde, cephede, karargâhta hep önder roller almıştır. Türk Devrimi aslında bir gençlik hareketidir. Bu sadece bizim tanımımız değil dünyaca kabul görmüş bir gerçektir. Tüm dünya Türk devrimcilerini Jön Türk (Genç Türk) olarak adlandırmışlardır.

150 Yıllık Devrimci Ruh Bilinçlerimizde!

Türk gençliği 150 yıllık mücadele tarihinin her anında ülkesinin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için canını feda etmeye hazır olduğunu göstermiştir. Tıbbiyeli Hikmet Sivas kongresine giderken 18 yaşındaydı ve yaşanan manda tartışmalarına tepkisini Atatürk’e seslenerek vermişti. “Paşam, delegesi bulunduğu Tıbbiyeliler, beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki çalışmaya katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunları her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Olması mümkün değil ama, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal’i ‘vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı’ olarak adlandırır ve lanetleriz.’’

Atatürk Tıbbiyeli Hikmet’in bu çıkışına şöyle cevap verir; “Evlat, gönlünü rahat tut. Gençlikle övünüyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya istiklal ya ölüm.’’ Türk Gençliğinin mayasında olan vatanseverlik ve milliyetçilik ülkemiz için en büyük güvencedir. Bu vatanın evlatları Kurtuluş Savaşında cephelere gönüllü gitmiş, milleti örgütlemiş, işgalcilerle işbirliği yapanları okullarında barındırmamışlardır.

Emperyalizme Karşı Mücadelede En Önde!

Türk gençliği bağımsızlık için canını feda etmeye hazırdır demiştik. 68 gençliği topraklarımıza ABD ve NATO’nun kanlı postallarını sokmamak için mücadele etmiştir. Samsun’dan Ankara’ya “Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal” yürüyüşü ve 6. filo eylemleri en büyük örneklerdendir. 68 birleştiricidir. Eylemlerine sağ sol yok boykot var diyerek başlamıştır. Tüm yurtta “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diye haykırmıştır. Gençlik yine halkın önderi ve umudu olmuştur. Türk milletini emperyalizme karşı meydanlarda birleştirmiş ve örgütlemiştir. Kendilerini İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak adlandırarak Atatürk devrimlerini tamamlamak esas hedefleri olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk gençliğe her zaman çok büyük önem vermiştir. Bu yüzden gençlik her zaman en önder görevler almıştır. Dünya tarihine baktığımızda büyük önder Atatürk kadar gençlikle iç içe ve kuvvetini gençlikten alan başka bir önder yoktur. Türk Gençliği de bağımsızlık mücadelesinde her zaman Atatürk’e ve onun devrimlerine bağlı kalmıştır.

Atatürk için gençlik tanımında yaşın bir önemi yoktur. Atatürk’ün anladığı gençlik devrimcidir, sürekli hareket halinde olandır. Atatürk Devrimlerini tamamlamak için mücadele edendir. O yüzden Mustafa Kemaller hep 20 yaşındadır.

Enginlere Sığmayan Gençlik!

Ülkemizi hedef alanların ilk saldırdığı kuvvet Türk Gençliğidir. Silahla, zorla ülkemize zarar veremeyenler kültürel ve ahlaki saldırılarla Türk Gençliğinin milli kimliğini yok etmeye, tarihinden koparmaya, milletinden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Karen Fogg’un e-postalarında yazan “Türk gençliğini milli kimliğinden koparmalıyız” ifadesi niyetlerini açıkça göstermektedir. Aynı zamanda emperyalizm Netflix, Disney+, Amazon Prime gibi dijital platformları bir silah olarak kullanıp, geleceğimizi zehirlemeye çalışmaktadır. Dizilerle, kitaplarla, sosyal medya platformları ile gençliği Z kuşağı kalıbına sıkıştırma gayretindelerdir. O yüzden bizlere düşen görev sadece cephede yapılan savaşlarda değil, emperyalizmin kültürel dayatmalarına ve milli kimliğini yok etmeye çalışan saldırılara karşı da mücadele cephesinde yer almaktır.

TGB ve TLB olarak Genç Türklerin, 68 gençliğinin mirasçılarıyız. Türkiye’nin bağımsızlığı için yorulmadan geçmişimizden aldığımız güç ve birikimle mücadelenin başındayız. Topraklarımızda Amerikan conisinin kanlı postallarına, emperyalizmin maşalarına, terör örgütlerine izin vermeyeceğiz. Gençliği uyuşturmalarına, milletimizden koparmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bizlere dayatılan bireyciliği değil paylaştıkça mutlu olan anadolu kültürünü büyüteceğiz. Türk gençliği alfabelerden bir kaç harfe sıkıştıran Z Kuşağı safsatasına karşı enginlere sığmayıp taşan Türk gençliğinin mücadelesini sürdüreceğiz.

 

TLB Genel Sekreteri

Ata Pelvanoğlu

Tarih:
Diğer Haberler