HDP PKK İLE ARASINA MESAFE KOYABİLİR Mİ?

HDP, Selahattin Demirtaş’ın bizzat söylediği üzere “HDP, Öcalan’ın çok önemsediği, kendisinin özellikle son yirmi yılını adadığı bir projedir.

HDP PKK İLE ARASINA MESAFE KOYABİLİR Mİ?

Son zamanlarda HDP'nin kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine bazı çevreler HDP'nin kapatılmaması için “HDP, PKK ile arasına mesafe koysa yeterli olmaz mı?” “HDP, PKK ile arasına mesafe koyabilir mi?” gibi sorular ortaya attı.

HDP’nin PKK ile İlişkisi

Tabi ki koyamaz. Bu soru HDP’yi aklamaya çalışanların sorusudur. HDP, Selahattin Demirtaş’ın bizzat söylediği üzere “HDP, Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir, kendisinin özellikle son yirmi yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve benim şahsımda başarılı olması onu niye rahatsız etsin” buradan da anlaşılacağı üzere HDP Abdullah Öcalan'ın projesidir. Yine Demirtaş'ın “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz.” sözleri bunu açıkça ifade etmektedir. HDP vekili Figen Yüksekdağ “Sırtımızı YPG’ye PYD’ye yaslıyoruz.” diyerek bu soruya cevap vermiştir. 

“HDP, PKK ile arasına mesafe koyabilir mi?” sorusunu, “PKK PYD ile arasına mesafe koyabilir mi?” sorusuna benzetebiliriz. HDP, PKK'yı “Özgürlük savaşçısı” olarak nitelendirmektedir. HDP'nin kuruluş amacı PKK'ya etki alanı kazandırmak ve terör örgütüne militan devşirmektir. Silahları ABD'den alan PKK, milletvekilleri Kandil'den belirlenen HDP nasıl arasına mesafe koysun? HDP'nin Türkiyelileşmesi için birincil sorun olan teröre karşı tavır alması gerekiyor peki Kandil'den talimat alan HDP bu tavrı nasıl koyacak tabi ki koyamaz. Aynı merkezden yönetilen HDP ve PKK birbiri ile bütünleşmiştir. HDP'nin PKK ile ilişkisi şahısların değil tam aksine sistemli bir ilişkisidir. Duvarlarında Apo posteri olan, kitaplığında Apo’nun kitapları olan HDP PKK’nın siyasi koludur. 

HDP Terör Partisidir

HDP siyasi bir parti değildir. Yaptıkları eylemler göstermektedir ki HDP PKK’nın kendisidir. PKK tarihi boyunca HDP ve benzeri partiler ile insanlarımıza kanca takarak onları devşirmeye çalışmıştır. PKK, HDP’nin illerdeki binaları aracalığıyla dağa insan kaçırmaktadır. PKK, HDP’li belediyeler sayesinde sokaklarımıza bombalar döşemiştir. PKK ile HDP birbirine sıkıca bağlanmıştır düğümü ise ABD atmıştır. Bu düğümü çözmek imkansızdır. Bugün HDP’nin kapatılmasına karşı çıkanlar bu bağa dahil olmaktadırlar. Bugün HDP'yi, PKK'ya karşı mesafeli olmaya davet edenler HDP ile dolayısıyla PKK ile kol kola girmektedir.

Ayrıca HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyması tek başına yeterli olmayacaktır. HDP’nin meşru olabilmesi için ülkemizin sorunlarını çözmek için çalışması, yani Türkiyelileşmesi gerekmektir. Fakat HDP'nin ülke sorunları için hiçbir programı yoktur. HDP bırakın ülkemizin sorunlarını çözmek için çalışmayı, tam aksine ülkemizi bölmek için çalışmaktadır. Çünkü HDP’nin programı ülkemizi bölmektir. Nasıl ki PKK ülkemizi bölmek için çalışıyorsa, HDP' de aynı şekilde ülkemizi bölmeye çalışmaktadır. Türkiye’nin öncelikli sorunu olan teröre karşı HDP hiç tavır almamıştır. Aksine PKK ile bütünleşerek terörü arttırmıştır. Bugün Türkiye terörü yenecekse bu HDP’yi kapatmaktan geçer. 

HDP'nin kapatılmasını istemeyen Amerika ve Avrupa birliği bu kapatmayı özgürlük ve demokrasi sorunu olarak nitelendirmektedir. HDP'nin kapatılması özgürlüğü kısıtlayan bir hareket değildir. Tam aksine Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde PKK baskısıyla HDP'ye oy vermek zorunda kalan milyonlarca vatandaşımızı kurtaracaktır. Unutmayalım terör ile demokrasi olamaz. Terör ile özgürlük olamaz. Tam tersine insanlar özgürlüğünü kısıtlayan HDP’dir. Yaşıtlarımızı dağa kaçırarak, onların okulda olmasını engelleyerek özgürlüğünü kısıtlar. Bugün Doğu ve Güneydoğu bölgemizde sokaklara bombalar döşeyen HDP’den kurtulan halkımız özgürce nefes alabilmektedir. ABD’nin en önemli piyonlarından biri olan HDP-PKK kapatılma noktasına geldiği için emperyalizm bugün demokrasi naraları atmaktadır. 

HDP ABD’nin piyonudur, PKK ABD’nin piyonudur ikisi de birbirinden ayrılmazlar. Çünkü iki de aynı merkezden yönetilmektedir. Türkiye terörden kurtulmak için HDP’yi kapatmalı vekillerine siyasi yasak getirmelidir.

 

Cihat Etli

TLB Eskişehir İl Sekreteri 

 

Tarih:
Diğer Haberler