İki 68, iki çizgi, bir büyük ders

Atatürk’te ve antiemperyalist çizgide en geniş cepheyi kurmak Türk gençliğinin bugünkü görevidir. 6 Mayıs yasla değil, mücadele ile anlatılmalıdır.

İki 68, iki çizgi, bir büyük ders
Dilek Çınar
Dilek Çınar

68 Gençlik Hareketi ile ilgili birçok yazı kaleme alınmış, filmler, belgeseller yapılmıştır. Her 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın nasıl idam edildiği anlatılmış; yürekler yanmış, boğazlar düğümlenmiştir.

Peki, nasıl anlatılmalıdır 68? Yas günü mü ilan edilmelidir 6 Mayıslar? Ardından nutuklar çekilip, anılar anlatılsın, gözler dolsun, boğazlar düğümlensin diye mi gitmiştir idama Deniz, Yusuf, Hüseyin...

 

PROGRAMI ATATÜRK, HEDEFİ BAĞIMSIZLIK

Gençlik, bütün devrimlerinin ateşleyicisidir. Bugüne müdahale eden, yarınları inşa edendir. Cesarettir, kararlılıktır, umuttur, gelecektir. 68 Hareketi de umutla, cesaretle ve kararlılıkla ortaya çıkmıştır.

"1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış cumhuriyetin bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiyemiz dünyada ilk antiemperyalist ve antikapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak saptırılan devrimi rayına oturtmaya azimliyiz, kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur." 10 Kasım 1968'te yapılan Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşünün bildirisinde yer alan bu ifadeler 68 Hareketinin özünü ortaya koymaktadır. 68 Hareketinin özü Atatürk'tür. Talebi: Atatürk Devrimleri rotasında Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye yaratmaktır. Yani tüm dünyayı kasıp kavuran rüzgârın Türkiye'deki programı Atatürk, hedefi bağımsızlıktır.

Geniş kitleleri birleştirerek ortak talepleri dile getiren bu hareket nasıl oldu da ivme kaybetti ve hızla çok parçaya bölündü?

6 Mayıslar aynı zamanda 68 Gençlik Hareketinin konuşulduğu, tartışıldığı günlerdir. Türkiye Gençlik Hareketi tarihinin doruklarından ilki olan bu hareketi özünden kopuk anlamlar yükleyerek tartışan birçok siyasi akım görmek mümkündür. Bağımsızlık talebine takla attıran, Atatürk programını reddeden bir anı bir anma günü olarak anlatıp geçmişe hapsedenler vardır. 68, yılda bir kere geçmişin tozlu raflarından çıkarılıp sonra yeniden kaldırılamayacak kadar özgür ve ilericidir. Bugüne taşınmasının sebebi, 68'in doğru eylem çizgisidir.

Burada iki 68'den söz etmek gerekir. Biri 68 biri 71'dir. Biri en geniş cepheyi yaratmak iddiasındadır. Diğeri bir avuç silahlı grubun öncülüğünde tüm kitlelerin peşlerinden sürükleneceği yanlışıdır. Biri şiddet karşıtıdır. Demokratik taleplerini dile getirir, meşrudur. Diğeri hem sol içinde hem de ülke genelinde şiddeti savunur savaş söylemleri dilindedir. Birinin başarısı kitleselliktir bu yüzden "sağ sol yok boykot var" sloganını şiar edinmiştir. Diğeri başarıyı ses getiren şiddet eylemlerinde arar. Toplumla bağlarını koparmıştır. Biri Milli Demokratik Devrimcidir, biri doğrudan sosyalizmin inşa edilebileceği gibi bir hülyaya tutulmuştur. Pek çok dersi içinde barındıran 68 Hareketini doğrusuyla yanlışıyla ortaya koyarsak ancak bugüne ışık tutabilir. Memleket sevdası uğruna canlarını ortaya koyanların mirası ellerimizde yükselir geleceğe taşınır. Kitlelerle bağlarını koparan her hareket dağılmaya mahkûmdur.

SAĞ SOL YOK VATAN SAVUNMASI VAR

68 Hareketinin bugünü, dünde değil bugünde ve yarınlardadır. Emperyalizm Türkiye'yi dört bir yandan tehdit ederken 68'in özünü kavrayarak bugünün ihtiyacını tespit edebiliyoruz. "Sağ sol yok boykot var" şiarı bugünün en yakıcı ihtiyacıdır. Bugün de "Sağ sol yok vatan savunması var."

Ülkemiz bir yandan emperyalizm destekli terör örgütleriyle FETÖ'sü, PKK'sıyla mücadele ederken bir yandan da ekonomik darboğazda çırpınmaktadır. Doğu Akdeniz'de ve Suriye sınırında Amerikan namluları ile burun buruna gelmişken en geniş cephede buluşmak bugünün yakıcı ihtiyacıdır.

Atatürk'te ve antiemperyalist çizgide en geniş cepheyi kurmak Türk Gençliğinin bugünkü görevidir. Bu görevim bilinci ve sorumluluğuyla Türk Milletini teröre karşı, geleceksizliğe karşı, bütün zorlukları yenmeye ve kenetlenmeye çağırıyoruz. Tüm kesimleri birleştirecek ve emperyalizmi bu topraklardan defedeceğiz. 68'i tozlu raflara saklayanlar bu büyük cephenin oluşmasından rahatsız olanlardır. Rahatlarını bozacak, uykularını kaçıracağız. Sağ sol demeden Türk Gençliğini birleştirecek olan bu büyük dalgayı engellemeye cümle Amerikancıların gücü yetmeyecektir. Atatürk'te Kenetlen!

Türkiye için Kenetlen!

 

Dilek Çınar

Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkan Yardımcısı

 

talebe.org

Tarih:
Diğer Haberler