Milli Eğitim Şurası'na Rehber Köy Enstitüleri Modeli

Genel Başkan Yardımcımız Peri Ayhan, Milli Eğitim Şura'sına nitelikli eğitim için yol haritası önerilerini yazdı.

Milli Eğitim Şurası'na Rehber Köy Enstitüleri Modeli

YAZAR

Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığının, en yüksek danışma kuruludur. Bu kuruluşun esaslı görevi Milli eğitim sistemimizi geliştirmek, ilerletmek, niteliğini arttırmak ve eğitimde yeni kararlar almaktır. Bu sene Şura, 1-3 Aralık tarihlerinde buluşacak, 7 yıllık aradan sonra ilk kez yeni kararlar için toplanacak.

Eğitim, bir ülkenin en zorlu şartlar altında bile genç nesilleri geliştirmek, üretime dahil edebilmek için üzerinde çalıştığı esaslı alanlardandır.
Mustafa Kemal Atatürk savaş dönemlerinde dahi genç nesillerin eğitimle beraber ülkeyi geliştireceğini kalkındıracağını bilerek en köklü devrimleri eğitim alanında yapmıştır.

Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde Atatürk, Siyasi ve askeri zaferlerin iktisat zaferleriyle taçlandırılmadığı taktirde hiçbir anlamı olmayacağını ve sönüp gideceğini vurgulayarak o yıllardan bu yana üretim ekonomisinin, kalkınmanın zaruriyetini bizlere göstermiştir.
Bugün de dışa bağımlı ekonomi modelini bitirmek, üretim odaklı yeni sistemi yaratabilmek için en başta eğitim sistemimizin gidişatını değiştirmeliyiz.

Günümüzdeki koşullarda, eğitim sisteminde köklü değişikliklere ihtiyaç var. Bugünkü sistem öğrencileri eğitimden, kültürel faaliyetlerden, spordan uzaklaştırıyor. Batının bireyci sistemi, yarattığı rekabet ortamı ile birbirinin üzerine basarak yükselmeye çalışan insan modelini dayatıyor.
Gençliği bu sistemden kurtarmak, yarınlara daha güvenli adımlar atmak için Milli eğitim Şurasında alınacak kararlar, koyulacak hedefler çok önemli.

Türk gençliği olarak Şura’da alınacak yeni kararların, gelecek yıllara büyük bir miras bırakacağını biliyor. Önerilerimizi de 4 maddede sıralıyoruz.


Parasız Eğitim İlkesi

İçinde bulunduğumuz salgın sürecinin de etkisiyle ekonomideki dengesizlik ülkemizdeki her ailenin evine, cebine dokundu.
Dar gelirli pek çok ailenin tek çocuğunu dahi okutabilmesi oldukça zorlaştı. Bu koşullarda barınma ve geçinme sıkıntısı olduğu için okuduğu üniversiteyi ve liseyi bırakmak zorunda kalan öğrenci arkadaşlarımız mevcut.
Her gencin ideali olan eğitimin, anaokulundan üniversiteye kadar parasız halde gerçekleştirilmesi her koşulda zorunluluktur.

Rekabetçi Değil Paylaşımcı Eğitim

Öğrencilerin Eğitim hayatı boyunca ilgi alanları yetenekleri göz ardı edilerek Lise ve Üniversite yerleştirmeleri için girilen sınavlarda yarış atı gibi birbiriyle yarıştırılan bir sistemin arasındayız.
Yıllar boyunca ‘hayatımızın geri kalanını belirleyecek sınav’ olarak dayatılan sistem, öğrencilerin ilgi alanı ve yeteneklerinin dışında bir seçenek sunuyor, başarı puanı kıstasıyla hem rekabet ortamı yaratıyor. Hem de sadece puanı yüksek diye gittiği bölümde başarısız olan öğrencilerin hayal kırıklığı oluyor.


Meslek Liselerine Teşvik

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye yaratabilmenin ön koşullarından biri, mesleki eğitimini ve bilgisini doygunluğa ulaştırmış öğrencilerin, doğrudan iş hayatına atılarak nitelikli iş gücüne katkı sağlamasıyla oluşturulacaktır.
Burada meslek liselerinin payı çok büyük. Daha lise yıllarından başlayarak kendi alanında uzmanlaşacak gençlerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına sevk etmek, istihdamı sağlayacak, genç işsizliği azaltacaktır.
Bu nedenle meslek liselerinin hep son seçenek olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmeli, teşvik için yeni meslek alanları keşfedilmelidir.

Ezbere Dayalı Eğitim Sisteminden Köy Enstitüleri Modeline

Eğitim sistemimiz ülkeyi kalkındıracak, üretime dayandıracak bilgiyi barındırmıyor.
Niteliksiz bilgilerin de bulunduğu ders kitaplarını ezberlemeye dayandıran sistemin eğitim alanına verdiği zararları, yerleştirme sınavlarının sonuçlarından da görüyoruz.
Eğitim ve öğretimde ezbere dayalı sistemden, Türk Eğitim Tarihinde derin izler bırakan Köy Enstitüleri modelini örnek alarak, bilimsel, ilkeli ve yaratıcı eğitim sistemine geçmemiz önümüzde duran en gerçekçi çözümdür.

Tarih:
Diğer Haberler