ÜRETİMDEKİ SAKLI KUVVET: MESLEK LİSELERİ

Meslek liseleri, ülkemizin üretim faaliyetlerini arttırarak devam edecek nesilleri yetiştirmek için hayati önem taşımaktadır.

ÜRETİMDEKİ SAKLI KUVVET: MESLEK LİSELERİ
Tuana Taşçı
Tuana Taşçı
TLB MiLAS İLçE SEKRETERi

Kalkınmış, refah düzeyinin üzerinde olan bir Türkiye kurabilmek için genç nesillerimizi eğitim ve bilgiyle donatarak yetiştirmemiz gerekir. Bu nesilleri yetiştirirken okullarımızda gördüğümüz, bilginin sadece anlatılarak öğretilmesinin yanı sıra uygulamalı eğitimin önemi de oldukça fazladır. Çünkü bir öğrenci bir bilgiyi en iyi hayat içerisinde deneyerek ve uygulayarak öğrenir. İşte bu noktada devreye meslek liseleri giriyor. Şimdi, dilerseniz meslek liselerinin ülkemizin geleceği açısından öneminden bahsedelim.

Eğitim Sistemimizdeki Cevher
Anadolu, İmam-Hatip veya Fen liseleri gibi okullardaki öğrenim sürecinde öğrencilere genel olarak mesleki herhangi bir beceri kazandırılmamaktadır. Bugün bu liselerden mezun olan ancak üniversiteye giremeyen lise öğrencileri işsizlikle yüz yüze kalıyor. Çünkü okuduğu lisede öğretilen bilgiler, sınavlardan geçmesi ve üniversiteye yerleşmesi için öğretiliyor. Ancak meslek lisesi öğrencileri teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman veya teknisyen olabilirler. Çünkü meslek liselerinde kendilerine verilen bilgiyi, yöneldiği meslek alanının içerisinde uygulayarak ezberlemek yerine öğrenmiş ve hayata geçirmiş oluyorlar. Meslek lisesi öğrencileri, eğer isterlerse kendi alanlarında yükseköğretime de devam edebilirler. Türkiye’de gençlerin meslek liselerine yönelik ilgisi ise maalesef olması gerekenden çok daha az bir durumda. Bunun temel nedeni ise gençlerin, iş bulma olanaklarının üniversite mezunları için daha fazla olduğunu düşünmeleridir. Oysaki eğitim sistemimizin içerisindeki kimimizin göremediği bir cevher olan meslek liseleri hem genç istihdamı artırmada hem de üretimde büyük bir fırsat.

Pandemiyle Mücadelede Meslek Liseleri Vardı

COVİD-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğimiz zamanlarda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara elemanları yetiştiren meslek liselerinin üretim kapasiteleri harekete geçirilerek birçok farklı alanda yapılan üretimlerle, meslek liselerinin eğitimin üretici yüzü olduğunu gördük. Özellikle pandemi döneminde meslek liseleri, pandemiyle mücadelede ihtiyaç duyulan ürünleri seri bir şekilde üreterek sağlık çalışanlarının ve toplumun hizmetine sunmuştu ve sunmaya da devam ediyor. Mesleki eğitimin fedakâr öğretmen ve öğrencileri, içinden geçtiğimiz zor günlerde mesleki ve teknik eğitimi bireylere sadece mesleki ve teknik bazlı beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim faaliyeti olarak görmeyip; bireyi, toplumu ve ekonomik yapıyı da içine alan çok daha geniş bir alan olduğunu göstererek alkışlarımızı hak etmişlerdir.

Meslek Liselerinin Üretimdeki Rolü

Üretimin ülkemizdeki en büyük sorunlarından biri, sanayi nitelikli ara eleman bulamamasıdır. Bu noktada üniversite mezunlarının işsiz kalma oranını da göz önünde bulundurursak meslek liselerine olan ilginin artması için bir şeyler yapılması gerektiği açıkça belli olmaktadır. Batılı ülkelerde de benzer durumlar görülmekle birlikte, toplumun meslek lisesi mezunlarına da en az üniversite mezunlarına olduğu kadar ihtiyacı vardır. Stratejik eğitim alanları saptanmalı ve liseler bu eğitim ihtiyaçlarına göre yapılanmalıdır. Tarım ve endüstri başta olmakla üzere denizcilik, savunma gibi alanlardaki liseler yaygınlaşmalı; her genç liseden mezun olur olmaz üniversiteye başlayabilmeli ya da bir kurumda stajyer veya çalışan olarak işe başlayabilmelidir. Herkesi üniversiteye yönlendiren anlayışa son verilmeli ve üreten liselerimizin sayıları arttırılmalıdır.

Meslek Liseleri Üretimde Bir İhtiyaçtır!

Meslek liseleri ‘bir yeri kazanamayanların gittiği yer’ değildir. Meslek liseleri ezbere dayalı eğitim sisteminin karşısında uygulamalı eğitimle bir örnek model yaratmaktadır. Meslek liseleri, ülkemizin üretim faaliyetlerini arttırarak devam edecek nesilleri yetiştirmek için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle meslek liselerinin niteliklerinin ve sayılarının arttırılması geleceğimiz açısından oldukça önemlidir. Bu durum meslek liselerinin önemini ve üretime sağladığı katkıyı en net gösteren örneklerden biridir. Üretim, gelecektir; gelecek, vatandır!

Tarih:
Diğer Haberler